Årsmødet i Motorhistorisk Samråd, vi som klub er medlem af, udskydes på ubestemt tid grundet Corona.

Herunder følger dagsordenen for det aflyste årsmøde:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere (Udskydes)

2. Kontrol af de tilsluttede klubbers stemmer (Udskydes)

3. Bestyrelsens beretning

Hent bestyrelsens beretning

4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab (Godkendelse udskydes)

Hent årsregnskab for 2020

Hent kommentarer til årsregnskab for 2020

5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det indeværende regnskabsår. (Godkendelse udskydes)

Hent budget for 2021

Hent kommentarer til budgettet for 2021

6. Godkendelse af nye klubber og støttemedlemmer, som bestyrelsen har indstillet (Udskydes)

Følgende er indtil videre indstillet: (Optagelse udskydes)

Hjørring US Car Club
Motorklubben Centrum
Kolding Volvo Klub
Panzermuseum East
Vodskov Veteranbil Club
Kawa Z MC Klub

7. Behandling af indkomne forslag (Udskydes)

8. Valg af bestyrelse samt suppleanter (Udskydes)

9. Valg af revisor og revisorsuppleant. Begge personer vælges for et år ad gangen (Udskydes)

10. Eventuelt (Udskydes)

Vi har modtaget nyt fra Motorhistorisk Samråd, vi som klub er medlem af.

Der kan man blandt andet (meget kort) læse, at Skatteministeriet har lagt originalitetskravet og lempelige regler for veterankøretøjer frem som et punkt i forhandlingerne om ændret bilbeskatning.

Det er enormt positivt, da den ændrede bilbeskatning, som nævnt i forrige nyhedsbrev, kan føre til flere tusinde kroner i årlige øgede afgifter per benzin- eller dieselbil.

Der er altså god sandsynlighed for, at veteranbiler fortsat får lempelige vilkår også på afgiftsområdet. Det giver dog et hul for de klassiske biler, der er mellem 25 år og 35 år, der således vil falde ind under brugskøretøjer.

I EU debatteres i øjeblikket "REACH Directive", der kan føre til, at det ikke bliver praktisk muligt at få forkromet dele i EU-landene.

Læs mere i nyhedsbrevet.

Er du ikke medlem af Ford Classic Club DK men interesseret i et medlemskab, er det nu en god ide at melde sig ind.

Nu får du nemlig resten af året gratis med, således at dit medlemskab går til januar 2022, altså 16 måneder. Det koster stadigvæk kun de 350 kr. i årligt kontingent, og der er intet indmeldelsesgebyr.

I år når du så at modtage to klubblade med posten, du får et klubklistermærke til klubbilen, samt du kan deltage i årets to sidste arrangementer, Garagetræf i Ålsø ved Grenaa med foredrag af Anders Bonde den 21. november og Julearrangement i Østdanmark ved Roskilde den 24. november.

Og det foruden 3 klubblade i 2021, klubaktiviteter i 2021, Facebook-gruppe kun for medlemmer, netværk, nyhedsbreve med mere.

Og ikke mindst ved at melde dig ind, støtter du Motorhistorisk Samråd, der arbejder for, at vi også i fremtiden frit kan køre på vejene i vores gamle biler og få brændstof til dem

Ønsker du for 350 kr. at melde dig ind frem til januar 2022, kan du gøre det her.

Der er nyt fra Motorhistorisk Samråd vedrørende forslaget om kommende øgede afgifter, der skal fremme salget af elbiler. Det vil i så tilfælde betyde en forøget omkostning på 3.410 kr. per veterankøretøj per år. Hvis dette bliver gennemført vil veterankøretøjsparken, som i dag tæller ca. 100.000 køretøjer, biler og motorcykler, komme til at betale sammenlagt 341.000.000 kr. til statskassen.

Motorhistorisk Samråd har derfor haft møde med 5 forskellige politikere, hvor de har fortalt, hvorfor veteranbiler bør friholdes for de øgede afgifter.

Læs hele nyhedsbrevet.

Motorhistorisk Samråd, vi som klub er medlem af, opfordrer til, at vi udfylder FIVAs spørgeskema om vores biler.

Det vil hjælpe til, at vi også i fremtiden frit kan bruge vores biler på offentlig vej og kan få brændstof til dem.

Spørgeskemaet er på dansk.

Læs mere og udfyld spørgeskemaet.

Motorhistorisk Samråd har været til møde med Færdselsstyrelsen til en generel snak om veterankøretøjerne navnlig i konteksten af en europæisk typegodkendelsesforordning, man er i færd med at implementere nu også i Danmark.

Færdselsstyrelsen var lydhøre og havde forståelse for de udfordringer, der kan være ved at holde historiske køretøjer på vejene, når reglerne bliver for omstændige og besværlige, især da de i sagens natur primært retter sig mod daglige brugsmotorkøretøjer.

Læs nyhedsbrevet.

Yderligere information