De skriver blandt andet følgende:

"Vedtagelsen af Bilpakken, og i særdeleshed den del af aftalen der vedrører veterankøretøjerne, er et kæmpe positivt skridt for vores hobby og for opgaven med at holde de historiske køretøjer rullende i en usikker fremtid. Det arbejde de samlede organisationer har gjort, har afgivet et solidt aftryk i aftalen.

Når det er sagt, så er der stadig nogle få punkter vi godt vil foreslå bliver forbedret eller i det mindste afklaret i aftalen. Vores arbejde er derfor langt fra slut, og det er nu vi skal se på hvilke demokratiske spilleregler vi har i kassen, som vi kan tage frem og arbejde med. Her finder vi bl.a. høringssvar, og et muligt foretræde for Skatteudvalget.

Endelig vil vi så snart som muligt i det nye år også udkomme med et nyt nyhedsbrev der mere specifikt kommer ind på afskaffelsen af originalitetskravet, dets betydning, hvor det gør sig gældende, og ikke mindst hvorfor det er så uendeligt vigtigt for fremtiden, at det forsvinder."

Læs nyhedsbrevet.

Yderligere information