Vi har modtaget nyt fra Motorhistorisk Samråd om deres fokusområder i 2022. Nyhedsbrevet kan læses i det følgende.

Fra vores klub deltog Per-Ulrik Rasmussen og Sten Erik Brand.

Læs referatet.

Lørdag den 27. november gennemføres årsmøde for alle de tilsluttede klubber i Motorhistorisk Samråd (MHS).

Fra vores klub deltager Sten-Erik Brand og Per-Ulrik Rasmussen. Eventuelle spørgsmål eller kommentarer til nedenstående materiale, vi har modtaget fra MHS, kan rettes til Sten-Erik eller Per-Ulrik.

Indkaldelse med dagsorden til årsmødet

Tidsplan for Årsmødet.

Bestyrelsens beretning.

Regnskab for 2019/2020.

Regnskab for 2020/2021.

Budget for 2021/2022.

Vi har modtaget nyt fra Motorhistorisk Samråd om positiv dom i Sverige om veterankøretøjer som farligt affald, om generel undtagelse for veterankøretøjer i EU som værende affald samt om danske kommuners syn på opbevaring af uindregistrerede veterankøretøjer.

Vi har modtaget nyt fra Motorhistorisk Samråd vedrørende øget risiko for totalskade af veterankøretøjer, om antallet af uheld med veterankøretøjer samt om Færdselsstyrelsens aflysning af deres forslag til bebudede regler for national godkendelse af individuelle køretøjer.

Vi har modtaget nedenstående nyhedsbrev fra Motorhistorisk Samråd om miljømyndighedernes opfattelse af ældre køretøjer, som ikke er indregistreret, samt om Det digitale Motorregister, hvor der ofte mangler vigtige oplysninger om køretøjerne.

Yderligere information