Vi har modtaget nyt fra Motorhistorisk Samråd om positiv dom i Sverige om veterankøretøjer som farligt affald, om generel undtagelse for veterankøretøjer i EU som værende affald samt om danske kommuners syn på opbevaring af uindregistrerede veterankøretøjer.

Vi har modtaget nyt fra Motorhistorisk Samråd vedrørende øget risiko for totalskade af veterankøretøjer, om antallet af uheld med veterankøretøjer samt om Færdselsstyrelsens aflysning af deres forslag til bebudede regler for national godkendelse af individuelle køretøjer.

Vi har modtaget nedenstående nyhedsbrev fra Motorhistorisk Samråd om miljømyndighedernes opfattelse af ældre køretøjer, som ikke er indregistreret, samt om Det digitale Motorregister, hvor der ofte mangler vigtige oplysninger om køretøjerne.

Vi har modtaget nyt fra Motorhistorisk Samråd vedrørende brugen og antallet af historiske køretøjer i Danmark og Europa samt om baggrunden for den skattemæssige 40%-regel. Læs hele nyhedsbrevet herunder.

Vi har modtaget nyt fra Motorhistorisk Samråd, vi som klub er medlem af, vedrørende den danske del af Fivas socio-økonomiske undersøgelse.

Vi har modtaget nyt fra Motorhistorisk Samråd om beregning af de nye registreringsafgifter, om muligheden for at have en indregistreret veteranbil, selvom man ikke har adresse i Danmark samt om dialogmøder med kulturministeren.

Yderligere information