Der er nyt fra Motorhistorisk Samråd vedrørende forslaget om kommende øgede afgifter, der skal fremme salget af elbiler. Det vil i så tilfælde betyde en forøget omkostning på 3.410 kr. per veterankøretøj per år. Hvis dette bliver gennemført vil veterankøretøjsparken, som i dag tæller ca. 100.000 køretøjer, biler og motorcykler, komme til at betale sammenlagt 341.000.000 kr. til statskassen.

Motorhistorisk Samråd har derfor haft møde med 5 forskellige politikere, hvor de har fortalt, hvorfor veteranbiler bør friholdes for de øgede afgifter.

Læs hele nyhedsbrevet.

Motorhistorisk Samråd, vi som klub er medlem af, opfordrer til, at vi udfylder FIVAs spørgeskema om vores biler.

Det vil hjælpe til, at vi også i fremtiden frit kan bruge vores biler på offentlig vej og kan få brændstof til dem.

Spørgeskemaet er på dansk.

Læs mere og udfyld spørgeskemaet.

Motorhistorisk Samråd har været til møde med Færdselsstyrelsen til en generel snak om veterankøretøjerne navnlig i konteksten af en europæisk typegodkendelsesforordning, man er i færd med at implementere nu også i Danmark.

Færdselsstyrelsen var lydhøre og havde forståelse for de udfordringer, der kan være ved at holde historiske køretøjer på vejene, når reglerne bliver for omstændige og besværlige, især da de i sagens natur primært retter sig mod daglige brugsmotorkøretøjer.

Læs nyhedsbrevet.

Vi har modtaget nyt fra Motorhistorisk Samråd, vi som klub er medlem af.

Der kan man blandt andet læse om et kommende møde mellem Motorhistorisk Samråd og Færdselsstyrelsen. På mødet vil forskelle i Motorstyrelsens- og Færdselsstyrelsens definition af originalitet blive taget op, og yderligere vil typegodkendelser og veterankøretøjer samt synshaller for veterankøretøjer blive behandlet.

Man kan i nyhedsbrevet også læse statistikker vedrørende indregistrerede veterankøretøjer i Danmark, Sverige og i Tyskland. Sidste år var der i Danmark 109.000 køretøjer ældre end 30 år ud af godt 2,5 mio. registrerede køretøjer i Danmark. Det svarer til godt 4,3%

Læs hele nyhedsbrevet.

Den norske Cortina-klub har meddelt os, at deres årlige træf den 19. til 21.juni på Hegna Camping aflyses grundet Corona-virus.

Flere medlemmer har foregående år deltaget i træffet

Nyt fra Motorhistorisk Samråd, vi som klub er medlem af.

Der kan man blandt andet læse nyt om historiske nummerplader, at direktøren for Motorstyrelsen har sagt op og om manglende invitation fra kulturministeren af Motorhistorisk Samråd til dialogmøder om åbningen af veterankøretøjsarrangementer.

Læs mere.

Yderligere information