Lørdag den 25. november gennemføres årsmøde for alle de tilsluttede klubber i Motorhistorisk Samråd (MHS).

Fra vores klub deltager Sten-Erik Brand og Per-Ulrik Rasmussen. Eventuelle spørgsmål eller kommentarer til nedenstående materiale, vi har modtaget fra MHS, kan rettes til Sten-Erik eller Per-Ulrik.

Indkaldelse med dagsorden til årsmødet.

Tidsplan for Årsmødet.

Bestyrelsens beretning.

Regnskab for 2022/2023.

Budget for 2023/2024.

Mødet med Færdselsstyrelsen handlede om kommende implementering af EU-typegodkendelsesforordningen,  Det Digitale Motorregister (DMR), om vejsidesyn af motorcykler, samt hvordan MHS kan opbygge og vedligeholde den gode dialog med styrelsen.

Mødet med Motorstyrelsen handlede mestendels om et ønske om gennemskuelighed i lovgivningen.

Mødet med tidligere transportminister Hans Christian Schmidt handlede primært om den politiske forståelse af historiske køretøjer, som en del af vores fælles kulturarv, om museumsloven, og noget om den skattepolitik der var indført i 2020, i den grønne omstilling af vejtransporten.

Læs nyhedsbrevet herunder.

Vi har modtaget nyt fra Motorhistorisk Samråd (MHS) om Kulturarven på statens museer og om endnu et museum under MHS. Læs nyhedsbrevet herunder.

Vi har modtaget nyt fra Motorhistorisk Samråd med en gennemgang af de veterankøretøjsrelevante styrelser. Læs nyhedsbrevet herunder.

Vi har modtaget nyt fra Motorhistorisk Samråd blandt andet om kommende møder med Færdselsstyrelsen og med Motorstyrelsen samt om partikelfilter på veteranbiler. Læs nyhedsbrevet herunder.

Vi har modtaget nyt fra Fiva, der er paraplyorganisationen over Motorhistorisk samråd.

Yderligere information