Motorhistorisk Samråd (MHS), vi som klub er medlem af, har gennem mange år arbejdet for bedre forhold for veterankøretøjer.

Senest har MHS haft fokus på originalitetskravet. MHS har fået støtte af flere politikere i Folketinget i deres arbejde med at få fjernet originalitetskravet herunder Lars Boje Mathiesen, Rene Kristensen, Kristian Pihl Lorentzen og Brigitte Klintskov Jerkel.

I fredags blev der indgået aftale mellem Regeringen, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten om skatter og afgifter på vejtransportområdet de næste par år.

Originalitetskravet fjernes

Aftalen betyder, at originalitetskravet for veteranbiler (35 år og derover) helt fjernes uden at blive erstattet af andre restriktioner.

Det ekstra originalitetskrav, der har været stillet til 35 år gamle biler for at være berettiget til veteranregistreringsafgift ved import i nutiden og (formelt) for ¼ vægtafgift, fjernes altså.

Veteranbiler vil fortsat skulle overholde regler for ombygninger og identitetstab på lige fod med ikke-veteranbiler, men almindelig vedligeholdelse med uoriginale dele og ikke-konstruktive ændringer, kan altså nu lovligt foretages også på veteranbiler.

Originalitetskravet vedrører ikke biler mellem 25 år og 35 år.

Registreringsafgiften for import i nutiden ændres

Veteranregistreringsafgiften ved import i nutiden ændres, således at den værdi, registreringsafgiften beregnes ud fra, øges fra 40% til 75% af nybilprisen, selvfølgelig fratrukket registreringsafgiften, da bilen var ny. Til gengæld fjernes brændstoftillægget.

Der skal altså betales veteranregistreringsafgift efter nyværdien af veteranbilen og ikke efter, hvor meget den potentielt forurener. Dette er i overensstemmelse med Motorhistorisk Samråds ønske, da veteranbiler gennemsnitlig kører meget lidt.

Det betyder, at nogle vil skulle betale mere i veteranregistreringsafgift, mens andre vil skulle betale mindre. Typisk vil der skulle betales mere for nyere veteranbiler, mens de ældre vil skulle betale mindre.

I dag ligger langt de fleste europæiske Ford-veteranbiler nok i den ende, hvor der skal betales mindre. Men hvert år vil skæringsåret for veteranbiler rykkes, og så vil en større andel udgøres af dem, der skal betale mere.

Internetmediet Viaretro har for eksempel følgende to udregninger med priser fra 1988:

·         Ford Escort RS Turbo

o   Nypris uden registreringsafgift: 209.851 kr.
o   Egenvægt: 950 kg
o   Gammel veteranregistreringsafgift + brændstofafgift: 27.100 kr. + 3.100 kr. = 30.200 kr.
o   Ny veteranregistreringsafgift: 14.900 kr.

·         Ford Sierra Cosworth RS

o   Nypris uden registreringsafgift: 550.000 kr.
o   Egenvægt: 1200 kg
o   Gammel veteranregistreringsafgift + brændstofafgift: 68.300 kr. + 4.900 kr. = 73.200 kr.
o   Ny veteranregistreringsafgift: 89.100 kr.

Flere eksempler kan ses på Viaretros hjemmeside.

For biler mellem 25 år og 35 år vil der fortsat ved import i nutiden skulle betales registreringsafgifter efter deres nuværende værdi samt brændstoftillæg etc. For disse biler vil der som hovedregel nu skulle betales mere i registreringsafgift.

Vægtafgiften stiger 36% frem mod 2026

Vægtafgiften og grøn ejerafgift vil stige de kommende år frem mod 2026. De stiger med 3 pct. i 2022, 6,5 pct. i 2023, 6,5 pct. i 2024, 6,5 pct. i 2025 og 10 pct. i 2026.

Samlet vil de altså være steget med 36% i 2026 i forhold til i dag.

Dette gælder både veteranbiler og biler mellem 25 år og 35 år. For veteranbiler vil der fortsat kun skulle betales ¼ vægtafgift.

Mere information

Se hele aftalen.

Se de nye registreringsafgifter.

Se Motorhistorisk Samråds pressemeddelelse om originalitetskravet.

Yderligere information