Årsmødet i Motorhistorisk Samråd, vi som klub er medlem af, udskydes på ubestemt tid grundet Corona.

Herunder følger dagsordenen for det aflyste årsmøde:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere (Udskydes)

2. Kontrol af de tilsluttede klubbers stemmer (Udskydes)

3. Bestyrelsens beretning

Hent bestyrelsens beretning

4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab (Godkendelse udskydes)

Hent årsregnskab for 2020

Hent kommentarer til årsregnskab for 2020

5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det indeværende regnskabsår. (Godkendelse udskydes)

Hent budget for 2021

Hent kommentarer til budgettet for 2021

6. Godkendelse af nye klubber og støttemedlemmer, som bestyrelsen har indstillet (Udskydes)

Følgende er indtil videre indstillet: (Optagelse udskydes)

Hjørring US Car Club
Motorklubben Centrum
Kolding Volvo Klub
Panzermuseum East
Vodskov Veteranbil Club
Kawa Z MC Klub

7. Behandling af indkomne forslag (Udskydes)

8. Valg af bestyrelse samt suppleanter (Udskydes)

9. Valg af revisor og revisorsuppleant. Begge personer vælges for et år ad gangen (Udskydes)

10. Eventuelt (Udskydes)

Yderligere information