Vi har modtaget nye fra Motorhistorisk samråd (MHS), vi som klub er medlem af. Der kan man blandt andet læse om ændrede regler for skadede veterankøretøjer. Det betyder desværre, at der er øget risiko for, at et skadet veterankøretøj bliver skrottet fremfor genopbygget.

Man kan også læse om nye klubber i MHS, om muligheden for at fortryde betaling af registreringsafgiften samt om, hvorfor MHS mener, det var vigtigt at få fjernet originalitetskravet.

Nyhedsbrevet kan læses herunder.

Skadede veterankøretøjer sidestilles nu med almindelige køretøjer

Frem til Folketingets vedtagelse af  L129, en større omlægning af registreringsafgifterne, var genopbygning af et veterankøretøj, efter trafikskade eller brand, muligt uden der skulle svares ny afgift. Vi vurderer at denne særregel nok har reddet mange historiske og bevaringsværdige køretøjer fra skrotning. Det er nu blevet anderledes.    

Veterankøretøjer har hidtil været friholdt fra de generelle regler i registreringsafgiftslovens §7 om afgiftspligt ved genopbygning. Med vedtagelsen af L129 afskaffes denne undtagelse uden egentlige eller konkrete argumenter herfor. Motorhistorisk Samråd vurderer at afskaffelsen vil betyde, at man i praksis sjældent vil kunne overholde lovgivningen omkring skadesbehandling af veterankøretøjer. 

Først og fremmest betyder afskaffelsen af undtagelsen, at skader på veterankøretøjer skal opgøres på grundlag af prisen på nye reservedele. Det er Motorhistorisk Samråds vurdering, at taksator i op mod 90% af tilfældene ikke vil kunne finde nye tilgængelige reservedele, som kan danne grundlag for opgørelsen. Selv hvis man kunne tage udgangspunkt i prisen på brugte reservedele - der vel at mærke også kan være vanskeligt tilgængelige, så vil det ikke være praktisk muligt at opgøre skadens værdi med den fornødne sikkerhed. 

Dernæst vil det være lige så umuligt at opgøres skadens omfang i udgifter til værkstedstimer, da man i mange tilfælde vil skulle gøre brug af specialiseret håndværk. Eksempelvis er tildannelsen af ældre trækonstruktioner utroligt langsommeligt arbejde, ligesom der for mange køretøjers vedkommende er tale om unika og ikke masseproducerede køretøjer, med deraf følgende højere udgifter til reparationen. 

Med afskaffelsen af undtagelsesbestemmelsen i § 7, stk. 1, vil mange flere bevaringsværdige veterankøretøjer dermed risikere skrotning ved skade, da prisen på ikke tilgængelige reservedele og håndværk vil betyde, at udgiften kommer over loftet på 75% af værdien. Motorhistorisk Samråd vurderer også, at dette potentielt kan få negative konsekvenser for udgifterne til forsikring af køretøjerne. Vi vurderer også, at der vil være negative konsekvenser for de virksomheder, der specialiserer sig i reparation og genopbygning af veterankøretøjer, hvis de køretøjer ikke længere skal repareres, men skrottes.

Motorhistorisk Samråd har på det kraftigste opfordret til, at reglerne om afgiftsfri genopbygning af veterankøretøjer blev bibeholdt i uændret form. Man har dog valgt ikke at ville lytte til vores argumentation, hvilket betyder at der i dag eksisterer de samme skadesgrænser for veterankøretøjer, som for almindelige køretøjer

Johnny B. Rasmussen

Sekretariatsleder

Motorhistorisk Samråd

Klubber og museer banker utålmodigt på  

For flere år siden besluttede bestyrelsen i Motorhistorisk Samråd at udvide vores medlemsportefølje til også at omfatte relevante museer. For indeværende er der enkelte museer, som nu er medlem, men flere banker på. Det samme gælder et antal klubber, som også har ønsker at blive medlem. Ulykkeligvis er vi i den situation, at vores vedtægter tilsiger, at når papirarbejdet er fremsendt og bestyrelsen har indstillet klubber og museer, kan disse først officielt optages, når de er godkendt af årsmødet, som normalt afholdes i november. Coronasituationen, med det tilhørende forsamlingsforbud, har medført, at følgende klubber og museer er blevet indstillet af bestyrelsen, men endnu ikke optaget i Samrådet.   

Indstillede klubber:

 Hjørring US Car Club

Motorklubben Centrum

Vodskov Veteranbil Club

Kolding Volvo Klub

Kawazaki MC

Nordvestjysk Autogalleri  

 Indstillede museer:

 Panzermuseum East

Haaning Collection

Næstved Automobilmuseum 

Det kribler i fingrene for at få bragt formalia på plads: Via et årsmøde, men om det vil ske inden november i år, hvor vi forhåbentlig kan holde vores ordinære årsmøde, er desværre umuligt at sige. Alle indstillede er blevet orienteret om situationen, og alle medlemsklubber og museer vil, så snart vi hører nyt om en mulighed for at afholde vores årsmøde, blive orienteret. 

Er du medlem af en klub der også godt vil optages i samrådet, så kan det altså sagtens nås endnu. Kontakt mig gerne for yderligere informationer.

Steen Rode-Møller

Formand

Motorhistorisk Samråd

Du kan fortryde en afgiftsbetaling  

På vegne af et medlem, har vi forespurgt Motorstyrelsen om muligheden fortsat eksisterer, for at man kan fortryde indbetaling af registreringsafgift. Svaret er entydigt at det kan man godt, hvis ikke køretøjet har været indregistreret endnu. 

Sagen er, at nogle måske har betalt registreringsafgift inden forslaget om de nye registreringsafgifter blev fremsat den 18. december, men hvor det så efterfølgende viser sig, at det ville have været mere fordelagtigt at vente.  Hvis man kun har betalt beløbet, men ikke fået nummerplader på den endnu, er der nu mulighed for at man kan fortryde og så få det indbetalte beløb tilbage. Vær dog opmærksom på at der gælder det krav om indregistreringen. 

I det her specifikke tilfælde drejer det sig om en ældre amerikanerbil, der er betalt afgift på midt i december. I følge de gamle regler blev afgiften ca. 25.000 kr. Beløbet blev betalt og der blev bestilt historiske nummerplader til den, som det tager lidt tid at få frem. Det viser sig efterfølgende, at de nye afgifter betyder at denne bil bliver godt 10.000 billigere i afgift, og det er jo også værd at tage med. 

Med dagens friske melding fra Motorstyrelsen, kan ejeren nu skrive til Motorstyrelsen og anmode om så at sige "at lade handlen gå tilbage". Når han derefter spørger igen til registreringsafgiften, vil den så i stedet blive beregnet efter de nye og billigere afgiftsmodeller. Er du i samme situation, så opfordres du til at tage kontakt direkte til Motorstyrelsen, der vil kunne hjælpe dig videre. 

Johnny B. Rasmussen

Sekretariatsleder

Motorhistorisk Samråd

Hvorfor skulle originalitetskravet væk? 

 Fra tid til anden, navnlig gennem de seneste år, er vi blevet mødt med spørgsmålet: Hvad er der egentlig galt med at have et originalitetskrav i lovgivningen? Det er et spørgsmål, der kræver et godt og gennemarbejdet svar. Vi har valgt at se på det kronologisk fra bestemmelsen opstod i lovgivningen og frem til i dag, med et lille blik ud i den nærmeste fremtid. 

Vores kronologiske gennemgang fylder alt for meget til et enkelt nyhedsbrev, men det er at finde på vores hjemmeside i sin fulde længde. Her kan det læses mere detaljeret, eller eventuelt downloades til senere brug.

Du finder den 8 sider lange artikel på adressen https://motorhistorisk.dk/2021/03/05/hvorfor-skulle-originalitetskravet-afskaffes/ . Her vil du også kunne finde et billedgalleri, hvor vi har samlet 13 eksempler på konkrete unikke veterankøretøjer, der i dag er anerkendt som væsentlige kulturhistoriske bidrag til motorhistorien.

 

Yderligere information