Kontingent kan betales via registrerings- og kontonummer (6855-0000146218) eller via MobilePay på 60726975.

Husk ved begge betalingsformer at opgive fulde navn og medlemsnummer (hvis du er medlem) og også gerne adresse. Er du ikke medlem opgiv da fulde navn og adresse.

Kontingentet er pt. 350 kr. om året.

Yderligere information