Klubben blev stiftet 3. april 1993, hvor vi var 15 medlemmer.

Klubbens grundlag var dengang disse meget simple vedtægter:

"Vi er en nystartet Club, der har hovedsæde i Ramten, og vi blev stiftet den 3/4 – 93.

Ford Classic Club DK er en sammenslutning af Ford entusiaster, som vil bevare den Engelsk produceret Ford langt ud i fremtiden" 

Disse vedtægter er i årenes løb jævnligt blevet opdateret, således at klubben i dag hviler på et godt juridisk grundlag.

 

Udvikling i kontingent

De første år var kontingentet 200 kr. per ordinært medlem per år, hvilket var steget til 250 kr. i 2002. Det skal sammenholdes med de 300 kr., det kostede fra 2009 og frem til 2020. På 25 år svarer dette nogenlunde til inflationen i Danmark.

De første år var der også pensionistrabat. Pensionister og i øvrigt også støttemedlemmer betalte 100 kr. om året i kontingent.

Fra 2020 koster kontingentet 350 kr. per år.

Udvikling i medlemstal

Medlemstallet har været støt stigende gennem årene. Ved klubbens stiftelse var vi som nævnt 15 medemmer, hvor vi i juli 1995 var 42 medlemmer. I 2003, hvor vi holdt vores tiårsjubilæum var vi godt 80 medlemmer.

Per oktober 2015 var vi 340, og per oktober 2017 er vi 400 medlemmer.

 

Formænd gennem tiden

Gert Christensen var første formand for klubben, men efter 2 år blev Paul Andy Andersen valgt som formand. At Paul Andy i dag godt 18 år senere stadig er formand vidner om, at han er en vellidt formand for klubben.

 

Samarbejde med andre klubber

Klubben har gennem årene haft samarbejde med flere klubber, og det har i sagens natur især været med andre Ford-klubber.

I midten til slutningen af 90'erne havde vi samarbejde med Dansk Consul, Zephyr og Zodiac Klub både om køreture og om stand på Bilmesse og Brugtmarked i Fredericia. Klubben havde da Bo Ødegaard som formand – Bo var også ophavsmand til Dansk Consul, Zephyr og Zodiac Klub. Det blev til flere køreture sammen, inden klubben i 2003 besluttede at nedlægge sig selv. Langt hovedparten af medlemmerne kom da over til os, og en god del er heldigvis blevet i klubben. Sten Erik Brand, der kom fra Dansk Consul, Zephyr og Zodiac Klub, sidder i dag i vores bestyrelse. Han blev valgt ind i 2003.

P7 Klub Danmark deltog også på en del af disse ture med Dansk Consul, Zephyr og Zodiac Klub, og da vi dengang var en klub for engelsk Ford, og Dansk Consul, Zephyr og Zodiac Klub også kun var for engelske modeller, var det forfriskende med nogle tyske modeller også.

"Ford Klub Danmark" var i deres storhedstid vært for en række Ford-træf i Ringe på Fyn, hvor en del medlemmer også deltog. Men det blev aldrig til noget samarbejde, og Ford Klub Danmark henvender sig som bekendt også mest til ejere af moderne Ford-biler.

Senere har vi fra slutningen af 2000-tallet haft samarbejde med især Capri Club Danmark, hvor vi i kraft af stort interesseoverlap har deltaget i hinandens træf. I 2012 har en lang række medlemmer i Capri Club Danmark også meldt sig ind hos os, hvilket vi naturligvis er glade for. Capri Club Danmark blev nedlagt som forening sommeren 2013. 

I 2011 fusionerede vi med Taunus, Cortina og Granada Klub efter en fælles beslutning i vores to klubber. Denne fusion gjorde, at vi kunne koncentrere kræfterne til glæde for aktiviteterne i klubben og dermed for medlemmerne.

 

Klubstande gennem tiden

Vi havde i sluthalvfemserne og i starten af 2000'erne fast stand på "Bilmesse og Brugtmarked" i Fredericia, og i de senere år havde vi i stedet stand på "Biler i Bella" i København og på "Biler for Alle" i Herning. Da disse udstillinger lukkede, fik vi igen fast stand på Bilmesse og Brugtmarked foruden jævnlige stande på TimeWinder i Hundested og Swapmeet i Holbæk.

 

Økonomien gennem årene

Hvordan vi i klubben bruger pengene har forandret sig meget i løbet af årene. I 1998 kostede trykning af klubbladet 74 kr per udgivelse. til de godt 100 medlemmer, og dette inkluderede endda også en medlemsliste. Portoen kostede 187 kr.

Det er ikke mindst øget grafisk kvalitet af klubbladet og stigende portoomkostninger, der er årsagen til de stigende udgifter til klubbladet. Men også det stigende antal medlemmer gør, at vi selv kan håndtere en mindre del af processen manuelt, hvilket øger udgifterne.

De første mange år var klubbladet trykt i sort/hvid i lav kvalitet og med 4-10 sider, hvor det i dag er i fuldfarve og på mellem 20 og 30 sider - Så sent som i 2005 var kun enkelte sider i klubbladet i farver.

 

Klubbens medlemmer

Klubbens rygrad er medlemmernes entusiasme og aktiviteter, og der har gennem årene været mange aktive medlemmer, der har stået for aktiviteterne i klubben. De første mange år stod Lars Jensen fra Svogerslev og Bent og Ulla Andersen for hele produktionen og distributionen af klubbladet.

Og gennem årene har mange medlemmer stået for træf, stande, garagemøder og andre aktiviteter.

Som sikkert bekendt har Prins Joachim en Lotus Cortina, som han kører race i. Den fik han i 2000, og der blev herefter i december 2000 fra klubben forespurgt, om han kunne have interesse i et æresmedlemsskab i klubben. Dette blev der svaret positivt på.

Erik Høyer vandt mange sejre i 60'erne og 70'erne, og han kører i dag historisk race blandt andet i hans gamle Escort mk2. Erik Høyer blev udnævnt til æresmedlem i 2008.

 

Mange forskellige tiltag

Der har gennem årene været flere tiltag, som viser, at vi har højt til loftet i klubben. I 1998 var der eksempelvis planer om, at klubben skulle erhverve en klassisk Ford racerbil og køre race i den. Dette blev dog aldrig til noget.

 

Vores biler er blevet eftertragtede

Gennem årene har priserne for vores klubbiler været støt stigende med enkelte modeller endda med markante prisstigninger. Eksempelvis kan man i klubblad nummer 1 1998 se en nysynet Cortina mk2 til 10.000 kr. Bilen er med sorte plader og med fuld historie.

Man kan læse i blad nummer 3 1999, at en Cortina mk1 1500 De Luxe på sorte plader koster 6500 kr! I dag ville disse biler nok koste 2-4 gange mere. Især Escort mk1 er steget voldsomt i pris, hvilket nok især har baggrund i dens anvendelse i den klassiske motorsport.

 

Hjemmesiden, en udvikling gennem tre perioder

Klubben fik sin første hjemmeside i 1998, hvor mangeårige medlem Kristian Schmidts søn udviklede en hjemmeside baseret på vores papirfolder. Den havde det mundrette domænenavn http://www.geocities.com/motorcity/garage/4065/, og der blev i beskrivelsen i klubbladet gjort en del ud af, at siden var gratis at besøge! Formand Paul Andy kunne senere stolt berette, at der havde været 342 inde at se siden.

Senere fik vi en hjemmeside, som Casper Quitzau udviklede. Hjemmesiden fungerede godt i mange år, men i 2011 iværksatte vi udviklingen af en ny hjemmeside baseret på en standardplatform. Hjemmesiden var i brug fra udgangen af 2012, men der udvikles stadig jævnligt på den.

 

Biler i klubben, fra Anglia og Cortina til europæisk Ford

Da klubben blev etableret var det især en klub for Cortina og Anglia, idet det var ejere af disse biler, der stiftede klubben. Ved slutningen af 1994 var der således 30 medlemmer fordelt på 5 anglia, 11 Cortina mk1, 11 Cortina mk2 og 3 Zephyr. Derudover en enkelt Popular.

Siden kom der mange Escorter og enkelte Caprier til klubben, og klubben blev nu udvidet til at omfatte Ford-biler over 20 år med engelske dele for også at inkludere de tyskfremstillede Escorter og Caprier.

I 2010 tog vi skridtet fuldt ud og efter en meningsmåling i medlemskredsen og en efterfølgende generalforsamling blev det besluttet, at gøre os til en klub for europæisk Ford på minimum 25 år.

Yderligere information