For at sikre god stemning og relevant indhold, er der udarbejdet et regelsæt for gruppen, som alle bedes respektere og som forudsættes bekendt for gruppens medlemmer.

Gruppens formål er at give Ford Classic Club DKs medlemmer et forum for debat, hobbybaseret køb og salg etc.

Medlemmers husstande er også velkomne i gruppen.

Regelsæt for gruppe-medlemmer:

I gruppen kan optages medlemmer af Ford Classic Club DK og deres husstande.

Gruppen omhandler interesseområdet europæiske Ford-biler, der er 25 år eller derover. Alle indlæg og alt indhold skal være indenfor dette interesseområde.

Indlæg skal holdes i en pæn tone.

Som udgangspunkt skal salgsannoncer være påført en pris. Er salgsannoncen en auktion eller er det en budrunde skal det fremgå, og regler herunder sluttidspunkt for auktionen eller budrunden skal ligeledes fremgå. Ønsker et gruppe-medlem at kende værdien af en genstand, skal der oprettes et debat-indlæg og ikke en salgsannonce.

Indlæg må kun undtagelsesvis slettes, da de fungerer som vidensdatabase for gruppemedlemmerne.

Indlæg af kommerciel karakter er kun tilladt efter forudgående aftale med bestyrelsen for klubben, og de vil i modsat fald blive slettet af administratorerne.

En aftale mellem klubben og en kommerciel virksomhed/privatperson vil typisk inkludere en sponsoraftale.

Administratorer i gruppen er et udvalg af klubbens bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessuppleant samt webmaster.

Hvis gruppens regelsæt ikke følges, kan gruppens administratorer blokere medlemmer fra gruppen enten permanent eller i en begrænset periode. Administratorer kan slette indlæg, der er i strid med regelsættet.

Er man uenig i en blokering fra gruppen eller i en sletning, kan man rette henvendelse til en eller flere andre administratorer for at få prøvet sagen.

Er man derefter fortsat uenig, og man er medlem af Ford Classic Club DK, henvises til klubbens vedtægter.

Udvidet regelsæt for gruppe-administratorer:

Udover regelsættet for gruppemedlemmer - der også er gældende for administratorer - gælder følgende regelsæt for administratorer:

Administratorer godkender eller afviser anmodninger til gruppen. Ud fra kendskab til ansøger og til ansøgers Facebook-profil godkendes eller afvises en ansøgning. Tydeligvis falske profiler afvises uden årsag. Ved andre afvisninger skal der gives begrundelse til ansøgeren, og der skal straks - eksempelvis via en Facebook-besked eller via e-mail - sendes besked til de andre administratorer.

Administratorer kan blokere medlemmer fra gruppen enten permanent eller i en begrænset periode, hvis gruppens regelsæt ikke følges.

Administratorer kan slette indlæg, der er i strid med regelsættet.

Der skal ved blokeringen eller sletningen gives information om, hvorfor man er blokeret eller indlægget er slettet. Ved blokeringer skal der gives information om, hvor længe blokeringen er gældende. Der skal ved blokering eller sletning gives information om, at gruppemedlemmet er velkommen til at kontakte en anden administrator, hvis man er uenig i blokeringen.

Ofte vil blokeringer være midlertidige, typisk fra en uge til en måned, men de kan også være permanente.

Når der udføres en blokering eller en sletning, skal der straks - eksempelvis via en Facebook-besked eller via e-mail - sendes besked til de andre administratorer.

Administratorer i gruppen:

  • Godkendelse/afvisning af anmodninger om medlemsskab af gruppen:
    • Bestyrelsesmedlem Casper Lundgreen
  • Overvågning om indlæg overholder regelsættet:
    • Bestyrelsesmedlem Per-Ulrik Rasmussen
    • Bestyrelsesmedlem Casper Lundgreen
    • Medlem Lasse Kildehave

Yderligere information