Vi er inviteret til træf- og køretøjsdag på Wedelslund ved Galten den 5. juni (Grundlovsdag).

Mere information, når det haves.

Medlemsundersøgelsen, om hvilke biler klubben fremover skal omfatte, er afsluttet fredag ved midnat. Som sikkert bekendt har klubben således siden generalforsamlingen i 2010 omfattet europæiske Ford-biler på minimum 25 år. 

Med den gennemførte medlemsundersøgelse har alle medlemmer, der har opgivet korrekt e-mail-adresse til klubben, kunne give tilkendegive om de fortsat mener, at denne begrænsning er i overensstemmelse med deres ønsker. 85% af klubbens medlemmer svarende til 294 medlemmer har således kunne give sin mening til kende via medlemsundersøgelsen.

-COGK
Fra bestyrelsen vil vi hermed ønske vores næstformand Casper Lundgreen og " Kati " Katinska Hernandez til lykke med deres Bryllup og alt godt for fremtiden.

Det er blevet tid til senest den 10. januar at betale kontingent for 2016. Kontingent kan betales via girokort (+73<+83486147<), via registrerings- og bankkonto (6855-146218) eller via MobilePay på 60726975. Husk ved alle betalingsformer at opgive fulde navn og medlemsnummer og også gerne adresse. Medlemsnummeret er opgivet på kuverten med klubbladet og oplyses også ved henvendelse til bestyrelsen.

Til bestyrelsesmødet den 4. oktober blev det besluttet at gennemføre en online meningsmåling blandt klubbens medlemmer, om holdningen til de Ford-biler, klubben omfatter.

Den er nu iværksat. Til de medlemmer, der har opgivet fungerende e-mail-adresse til klubben, er der derfor nu afsendt e-mail med link til spørgeskemaet. Linket  kan kun anvendes en gang. Besvarelsen er anonym.

Motorhistorisk Samråd, vi som klub er medlem af, afholder det årlige årsmøde (generalforsamling) den 14. november.

For vores klub deltager Sten-Erik Brand og Steen Lottrup.

MHS skriver, at det bliver endnu et stort årsmøde, hvor deres formand vil give et godt og grundigt indblik i året der er gået, og den spændende tid vi går i møde som organisation.

Yderligere information