Til kommende generalforsamling i maj 2017 skal der findes en ny kasserer til klubben, da Birthe Trust af helbredsmæssige årsager ikke genopstiller.

Som kasserer er man en del af klubbens bestyrelse. Kassereren står for klubbens daglige økonomi og for at lave det årlige regnskab. Kassereren sørger således for at betale regninger og udlæg, opkræver kontingent og sørger for at holde styr på, hvad hver enkelt postering på klubbens bankkonto er brugt til, således at der en gang om året kan laves regnskab. Derudover holder kassereren styr på betaling af kontingenter, så medlemslisten holdes opdateret.

Der vil være behov for den største arbejdsindsats i forbindelse med udarbejdelse af det årlige regnskab til generalforsamlingen i maj samt i forbindelse med de årlige kontingtbetalinger i januar og februar. Typisk er der en del medlemmer, der ikke betaler rettidigt, hvilket vil give ekstra arbejde. Resten af bestyrelsen hjælper i det omfang, det er påkrævet.

Resten af året vil den nødvendige arbejdsindsats normalt omfatte at holde styr på kontingentindbetalinger for nye medlemmer og betaling af regninger.

Det vil være dejligt, hvis man derudover kan bidrage i det daglige bestyrelsesarbejde såsom at arrangere træf og iværksætte nye tiltag.

Kasseren vælges i henhold til klubbens vedtægter direkte på kommende generalforsamling, og der kan opstilles kandidater frem til og med generalforsamlingen.

Kunne du tænke dig at stille op eller har du spørgsmål, så kontakt formand Paul Andy eller en anden fra bestyrelsen. Det vil være en stor fordel, hvis en eller flere kandidater er fundet i god tid inden generalforsamlingen.

Yderligere information