Efter veloverstået generalforsamling i lørdags, blev Mark Clayton valgt som bestyrelsessuppleant. Tillykke med valget.

Begge bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget.

Der udsendes referat på mail, når det er udfærdiget.

Yderligere information