Vores klubmedlem Torben Eskildsen, statsautoriseret revisor, kom denne aften ind på nogle af de mest overordnede og betydende nationaløkonomiske sammenhænge, som dikterer den økonomiske dagsorden i en lille åben økonomi som den danske. Der var 9 tilmeldte, der fik en grundig indføring i centrale nationaløkonomiske sammenhænge, såsom hvordan rentemarkederne udvikler sig i lav- og højkonjunktur samt hvorfor vi kan have en situation, hvor realkreditrenter kan være 0% samtidig med, at bankrenter kan være 10%. Dette blev alt sammen fordøjet sammen med ”landgangsbrød” og ”kamel”-kage til kaffen. 

Det var arrangørens håb, at deltagene ville gå hjem med en forøget viden, der gerne skulle være brugbar i dagligdagen til at fremskaffe midler til egne bilinvesteringer og generelt gøre hverdagen billigere for den enkelte. Og som sidegevinst at klæde deltagerne på til at stille kritiske spørgsmål til bankrådgiveren. Spørgelysten var høj og mange deltagere fik ”aha”-oplevelser med hjem. 

Billeder af Torben Eskildsen.

Download præsentationen fra aftenen

Billeder fra Tirsdagsaften i Øm ved Roskilde den 26. januar 2016 hos Bent og Ulla.

Billeder af Kati Hernandez

Yderligere information