I det seneste nyhedsbrev fra Motorhistorisk Samråd, vi som klub er medlem af, kan man blandt andet læse om misledende vinkling og manglende oplysninger i et indslag fra TV2 nyheder i oktober om veteranbiler.

Motorhistorisk Samråd mener, at indslaget er skadeligt for medlemmernes virke. De vurderer at den generelle offentlighed bliver påvirket af misinformationer der er givet i indslaget, og at vores politikere såvel nationalt som lokalt, får et negativt indtryk af veterankøretøjsbevægelsen, med den risiko at yderligere begrænsninger pålægges den rullende kulturarv.

De vurderer derfor, med henvisning til ovenstående, at indslaget om veterankøretøjerne ikke er foreneligt med god presseskik.

MHS har kontaktet TV2 med henblik på at give dem faktuelle oplysninger om miljøpåvirkning og brug af veteranbiler.

Læs nyhedsbrevet med uddrag af svaret til TV2.

Lørdag den 23. november gennemføres årsmøde for alle de tilsluttede klubber i Motorhistorisk Samråd (MHS).

Fra vores klub deltager Sten-Erik Brand og Per-Ulrik Rasmussen. Eventuelle spørgsmål eller kommentarer til nedenstående materiale, vi har modtaget fra MHS, kan rettes til Sten-Erik eller Per-Ulrik.

Indkaldelse med dagsorden til årsmødet

Budget for MHS

Hovedpunkter af MHS' bestyrelses beretning

Vedtægtændringsforslag

I det seneste nyhedsbrev fra Motorhistorisk Samråd, vi som klub er medlem af, kan man blandt andet læse om muligheden for et fælles nordisk samarbejde for fortsat at friholde historiske køretøjer fra kommende miljøzoner og anden miljølovgivning.

Man kan også læse om lovforslaget, der vil give Færdselstyrelsen flere beføjelser til at standse køretøjer til kontrol, uden at have assistance fra Politiet. En anden ændring i samme hørings handler om at Færdselsstyrelsens ansatte skal kunne blokere køretøjer i det Digitale Motorregister (DMR), køretøjer der netop har været til syn, men som Færdselstyrelse af den ene eller anden grund godt vil se til en yderligere kontrol. I begge tilfælde er Motorhistorisk Samråd bekymret for at forslaget er en glidebane hvor den private borgers retsstilling bliver tilsidesat.

Læs hele nyhedsbrevet.

Se Ford Motor Companys efteromtale:

Ford Motor Companys blog

Se Svendborg Avis' efteromtale:

Svendborg Avis

Træffet fik også føromtale i medierne:

Midtfynsposten

Faaborg Midtfyn

Ugeavisen Svendborg

Og føromtale af N Kjær:

Facebook-siden

Deres hjemmeside

Cortinaen result

Ford er den bilproducent, der uden sammenligning mest har forandret danskernes hverdag, siden Ford blev introduceret i Danmark i 1819 - i de første årtier af bilproduktionens historie. Det skal fejres!

Ford Classic Club DK, Ford forhandler N. Kjær i Svendborg og Aros Forsikring, der er specialist i veteranforsikringer, inviterer derfor til et 100 års jubilæumstræf i samarbejde med Egeskov Slot den 24. august 2019.

Vi vil gerne markere Fords 100 års jubilæum med dette enestående træf for at hylde Ford-ejerne – og ikke mindst deres biler gennem tiderne.

I seneste nyhedsbrev fra Motorhistorisk Samråd, vi som klub er medlem af, kan man blandt andet læse godt nyt vedrørende de kommende forbud mod dieselbiler i flere tyske byer.

Stuttgart fastholder således fri kørsel for historiske dieselbiler, og da Stuttgart er den første by i Tyskland med et omfattende forbud for kørsel med dieselbiler, kan det have betydning for de andre byer i Tysklands villighed til fortsat at undtage historiske køretøjer fra de stadig striksere krav.

Læs mere.

Yderligere information