I det seneste nyhedsbrev fra Motorhistorisk Samråd, vi som klub er medlem af, kan man blandt andet læse om misledende vinkling og manglende oplysninger i et indslag fra TV2 nyheder i oktober om veteranbiler.

Motorhistorisk Samråd mener, at indslaget er skadeligt for medlemmernes virke. De vurderer at den generelle offentlighed bliver påvirket af misinformationer der er givet i indslaget, og at vores politikere såvel nationalt som lokalt, får et negativt indtryk af veterankøretøjsbevægelsen, med den risiko at yderligere begrænsninger pålægges den rullende kulturarv.

De vurderer derfor, med henvisning til ovenstående, at indslaget om veterankøretøjerne ikke er foreneligt med god presseskik.

MHS har kontaktet TV2 med henblik på at give dem faktuelle oplysninger om miljøpåvirkning og brug af veteranbiler.

Læs nyhedsbrevet med uddrag af svaret til TV2.

Yderligere information