Billeder fra besøg på Flyvestation Værløse med besøg i hangarerne og med rundvisning på det tidligere militære område den 8. august 2020.

Første række billeder af Ulla andersen og anden række af Kati Hernandez.

Yderligere information