Billeder fra garagetræf hos Benny og Lena Nickelsen i Galten den 17. april 2017.

Første række billeder af Kate Jensen, anden række af Claus Bossow, tredje række af Casper Lundgreen, fjerde række af Camilla Otte Steindorff Nickelsen og sidste række af Martin Nymark, MF Photos.

Yderligere information