Vi har modtaget nyhedsbrev fra Motorhistorisk Samråd. Læs det herunder.

Vi har modtaget nyt fra Motorhistorisk Samråd om bevarelse af udenlandske registreringsattester samt om vejsidesyn for motorcykler. Læs nyhedsbrevet herunder.

Vi har modtaget nyt fra Motorhistorisk Samråd om deres fokusområder i 2022. Nyhedsbrevet kan læses i det følgende.

Fra vores klub deltog Per-Ulrik Rasmussen og Sten Erik Brand.

Læs referatet.

Lørdag den 27. november gennemføres årsmøde for alle de tilsluttede klubber i Motorhistorisk Samråd (MHS).

Fra vores klub deltager Sten-Erik Brand og Per-Ulrik Rasmussen. Eventuelle spørgsmål eller kommentarer til nedenstående materiale, vi har modtaget fra MHS, kan rettes til Sten-Erik eller Per-Ulrik.

Indkaldelse med dagsorden til årsmødet

Tidsplan for Årsmødet.

Bestyrelsens beretning.

Regnskab for 2019/2020.

Regnskab for 2020/2021.

Budget for 2021/2022.

Vi har modtaget nyt fra Motorhistorisk Samråd om positiv dom i Sverige om veterankøretøjer som farligt affald, om generel undtagelse for veterankøretøjer i EU som værende affald samt om danske kommuners syn på opbevaring af uindregistrerede veterankøretøjer.

Yderligere information