Motorhistorisk Samråd har været til møde med Færdselsstyrelsen til en generel snak om veterankøretøjerne navnlig i konteksten af en europæisk typegodkendelsesforordning, man er i færd med at implementere nu også i Danmark.

Færdselsstyrelsen var lydhøre og havde forståelse for de udfordringer, der kan være ved at holde historiske køretøjer på vejene, når reglerne bliver for omstændige og besværlige, især da de i sagens natur primært retter sig mod daglige brugsmotorkøretøjer.

Læs nyhedsbrevet.

Yderligere information