Motorstyrelsen har udsat den lovede vejledning vedrørende originalitetskravet. Det skyldes, at Skatteminister Morten Bødskov har tilkendegivet, at han er indstillet på at se på muligheden for at lempe originalitetskravet.

Læs mere.

Yderligere information