I det seneste nyhedsbrev fra Motorhistorisk Samråd, vi som klub er medlem af, kan man blandt andet læse om muligheden for et fælles nordisk samarbejde for fortsat at friholde historiske køretøjer fra kommende miljøzoner og anden miljølovgivning.

Man kan også læse om lovforslaget, der vil give Færdselstyrelsen flere beføjelser til at standse køretøjer til kontrol, uden at have assistance fra Politiet. En anden ændring i samme hørings handler om at Færdselsstyrelsens ansatte skal kunne blokere køretøjer i det Digitale Motorregister (DMR), køretøjer der netop har været til syn, men som Færdselstyrelse af den ene eller anden grund godt vil se til en yderligere kontrol. I begge tilfælde er Motorhistorisk Samråd bekymret for at forslaget er en glidebane hvor den private borgers retsstilling bliver tilsidesat.

Læs hele nyhedsbrevet.

Yderligere information