Vi har modtaget nyt fra Motorhistorisk Sarmåd (MHS), vi som klub er medlem af.

MHS har haft møde med Transport, Bygnings, og Boligminister Ole Birk Olesen vedrørende den danske definition af "original", hvor der i synsbekendtgørelsen står ”Skal fremstå som ved første registrering. Dette finder MHS meget stringent. De ønsker med baggrund i EU-direktivet således en opblødning af definitionen.

Læs mere.

Yderligere information