Der er nyt fra Motorhistorisk Samråd (MHS), vi som klub er medlem af.

MHS har afgivet bemærkninger om konstruktive ændringer og veteranbiler til notat om konstruktive ændringer fra Trafikstyrelsen . MHS' anbefaling er, at der skal tages hensyn til, at visse ombygninger er historiske tidssvarende. I samme ombæring nævner de, at grænsen for et historisk køretøj i EU er 30 år.

MHS har tillige til europaparlamentet kommet med, hvad MHS mener ikke er rimelige eksempler på køretøjer, der med eksisterende forslag i direktivteksten om konstruktive ændringer og veteranbiler ikke vil kunne efterleve kravene til at være et historisk køretøj.

Læs MHS' introduktion til bemærkningerne.

Læs MHS's bemærkninger omtalt i introduktionen.

Yderligere information