hands

Årsmødet i Motorhistorisk Samråd, vi som klub er medlem af, afholdes den 23. november.

Vores klub repræsenteres på årsmødet af bestyrelsesmedlem Sten Erik Brand og bestyrelsessuppleant Ole Nielsen.

Sten Erik har været med til at udforme forslaget til de nye vedtægter, der kommer til afstemning.

Herunder følger materiale, der er udsendt i forbindelse med årsmødet herunder forslaget til nye vedtægter.

Budget MhS 2013-2014 

Endeligt udkast til vedtægter for MhS - efter høringsmøde og med tilpasning af datoer til vedtaget ændringsforslag 20131014

Endeligt udkast til vedtægter for MhS - efter høringsmøde, rettelser fra gruppens høringsperiode og bemærkninger fra bestyrelsen 20131014

Indkaldelse til Årsmøde MhS 2013

Præsentation af kandidater til Motorhistorisk Samråds bestyrelse 2013

Årsrapport 2012-2013

 

{fshare}{flike}

Yderligere information