Kontingentbetaling for 2017 nærmer sig. Senest den 10. januar skal kontingentet for 2017 således i henhold til klubbens vedtægter være betalt.

De 300 kr. i kontingent kan betales via en af følgende tre måder:

Betaling via girokort med følgende oplysninger: +73 <+83486147<
Betaling ved at overføre til registrerings- og bankkonto: 6855-146218
Betaling via MobilePay på 60726975

Husk ved alle betalingsformer at anføre fulde navn og medlemsnummer. Kan du ikke huske dit medlemsnummer, så anfør også din adresse.

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer og deres nærmeste en glædelig jul og et godt nytår.

Yderligere information